2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

”Det blir alltid som man tänkt sig” – inspirationsföreläsning för medicinska sekreterare

Att bli ”njutarbetad” istället för utarbetad, låta saker vara tillräckligt bra istället för perfekt, och att våga välja gul frukt.

Det var några av de ämnen som Olof Röhlander talade om igår på en inspirationsföreläsning för sjukhusets medicinska sekreterare, som en gemensam aktivitet på inbjudan av de fyra enhetscheferna.

Olof Röhlander är inspiratör, författare och mental tränare som också sommarpratat i år. En utgångspunkt för hans föreläsning var den allt mer utsuddade gränsen mellan arbete och fritid. Med ständig nåbarhet på mobilen, höga krav på prestation och projekt som bara rullar på kan det vara svårt att sätta ett stopp för när jobbet slutar och livet börjar.  

Vägen till "Business with pleasure"

Det är inte en utveckling som bara går att önska bort, utan det gäller att kunna leva med den och hitta vägar att kombinera ett gott arbetsliv med ett gott liv i övrigt, menar Olof Röhlander. Om det som gällde förr var ”Business before pleasure” så bör vi istället välja ”Business with pleasure” var hans budskap.

Risken finns annars att allt det där vi egentligen vill göra skjuts upp till framtiden, ”till helgen”, ”till nästa helg”, ”till lovet”. Och att vi som dyngbaggar bara rullar våra liv framför oss. 

Under sin föreläsning talade därför Olof Röhlander om tre vägar för att göra arbete till mer av ”njutarbete”: listor, dåligt samvete och gul frukt. 

Att bocka av från listan

Punkten listor handlar om vårt (i alla fall vissa människors) behov av kontroll och den inre tillfredställelsen i att klara av utmaningar och bocka av dem från listan. Men om att inte bli slav under en oändlig att-göra-lista som fylls på med saker man inte ens vill göra.

Förtjänar jag verkligen att må bra i dag?

Det dåliga samvetet handlar om känslan av otillräcklighet som är lite vag och aldrig går att bli av med. Att i lyckliga stunder tänka ”Men kan jag verkligen ha det så här bra, något måste vara fel”. Det som Olof Röhlander pekade på som en väg ur det är att acceptera att saker är tillräckligt bra, ”good enough”, istället för perfekta, och att alla kan göra misstag. Att inte känna att vara varje stund av lycka måste förtjänas, och att njuta med gott samvete, eller låta bli.

Vad en sengångare kan lära oss

”Den gula frukten” kommer från en populär video i sociala medier som visar en söt sengångare som njutningsfullt äter skurna fruktstavar. Sengångaren stoppar glatt i sig gula, goda bitar frukt, men får plötsligt tag på en vit bit frukt, men som inte alls är lika god. Utan att blinka lägger sengångaren ifrån sig den tråkiga biten, tar en gul frukt istället och smaskar vidare. Dessutom så var gul frukt, i form av ananasringar på burk, det som alltid kom fram när det skulle firas i Olof Röhlanders barndomshem. 

Budskapet var att det är viktigt att aktivt välja att göra saker som motiverar, utmanar och ger glädje i livet – den gula frukten. Att hitta sätt att få hjälp med de tråkiga vita fruktbitarna, eller kanske ett sätt att se på dem som gör att det känns lättare. Och att fira ibland, med eller utan ananasringar.

Blir det alltid som man tänkt sig?

Ett sista budskap var just att ”det blir alltid som man tänkt sig”. Inte som en absolut sanning, men som kontrast till ordspråket ”Det blir aldrig som man tänkt sig”, som Olof Röhlander menar är ganska absurt. Det man sätter som mål och arbetar för brukar kunna påverka resultatet. Och är det bättre med ingen plan än en dålig plan?