Läs Communicare nr 2 2018!

Omstyrningar i akutsjukvården, nya vårdbyggnader, toppresultat i kvalitetsregister och fokus på stroke-på-sjukhus. Det är några av ämnena du kan läsa om i den digitala upplagan av vår personaltidning Communicare.

 
Du hittar den på: https://adobe.ly/2vMBbAK