2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare nr 2 2018!

Omstyrningar i akutsjukvården, nya vårdbyggnader, toppresultat i kvalitetsregister och fokus på stroke-på-sjukhus. Det är några av ämnena du kan läsa om i den digitala upplagan av vår personaltidning Communicare.

 
Du hittar den på: https://adobe.ly/2vMBbAK