2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Christopher Tägtström blir ny AT-chef

Christopher Tägtström

Under våren 2019 kommer en ny organisation för AT att sjösättas på sjukhuset, med en sjukhusövergripande AT-chef, samt AT-studierektorer på varje klinik. AT-chef blir Christopher Tägtström från Akutmedicinkliniken.

Christopher Tägtström är specialist i akutsjukvård sedan 1,5 år tillbaka. Han kommer närmast från Östersunds sjukhus, där han bl.a. varit AT-studierektor för medicin-blocket. Han har tidigare arbetat på Capio S:t Göran och gjort delar av sin ST här, men även på Södersjukhuset.

Det känns väldigt roligt. AT-läkarna betyder mycket för sjukhuset både genom sin arbetsinsats, och som bas för framtida rekrytering. Att de ska få en så bra utbildning som möjligt är därför väldigt viktigt, berättar han.

Den ändrade organisationen innebär att den sjukhusövergripande AT-chefen är närmaste chef för AT-läkarna. AT-studierektorerna på klinikerna stöttar med bl.a. schemaläggning, handledning och undervisning. Det underlättar för AT-läkarna genom att de har samma chef under hela sin tjänstgöring, oavsett viket block de befinner sig i, berättar Christopher Tägtström.

Han ser fram emot att få arbeta med AT-läkarna och deras utbildning.

Det känns kul, vi är ett helt nytt gäng som ska arbeta med AT, och som är väldigt entusiastiska, berättar han.