2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Caroline Green är ny sjukhuspräst

Att finnas till för patienter, anhöriga och personal. Ge stöd och samtal vid akuta situationer, ta en kopp kaffe med någon som behöver prata. Att lyssna utan att ducka för det svåra.

Så beskriver Caroline Green sitt uppdrag som sjukhuspräst, som hon började första september. Hon arbetar i sjukhuskyrkan på Capio S:t Göran och är anställd av Västermalms församling.

I uppdraget som sjukhuspräst ingår att besöka eller ta emot och stödja patienter och anhöriga runt om på sjukhuset, eller att stödja medarbetare som har det jobbigt av olika anledningar. Hålla mässa och andaktsstund. Vara med i visningsrummet för avlidna om närstående önskar det. Förmedla kontakt med företrädare för andra religioner. 

Präst med många erfarenheter

Caroline Green har arbetat som präst sedan 2002, och kommer närmast från Solna församling. Genom sitt yrkesliv har hon haft många olika jobb, från uppväxten i Ikealand i Småland till bl.a. en kort sejour som bartender. Hon har bl.a. rest med Transsibiriska järnvägen på 80-talet, läst konstvetenskap och målar själv i olja och akvarell. Hon har också gått på fysisk teater, såsom mim, clown och akrobatik på Commediantlinjen.

På fritiden ägnar hon sig bland annat åt sin kolonilott och Turf.

”En människa är både kropp och själ”

Caroline Green har också egen erfarenhet som patient.

- Det jag har tagit med mig från det är respekten för vården och alla yrkesgrupper i den, deras kompetens och det goda bemötandet. Men också hur utlämnad man kan vara som patient, och hur mycket det betyder att någon ser en och frågar hur man mår, berättar Caroline Green.

Helhetssynen är viktig för henne. En människa är både kropp och själ.  

En sökare som hittat akutsjukvården

Hon har alltid varit en sökare, en existentialist som letat efter den djupare meningen med livet. Både som utmaningar och äventyr, och som en inre resa. 

- Jag har alltid haft en tro. Det kanske inte alltid gjort saker lättare, men det har gett mening i livet,  säger hon.  

Intresset för att möta människor, samtala och stötta är en av de saker som gjorde Caroline Green intresserad av rollen som sjukhuspräst.

Samtal som stöttar till läkning

Som sjukhuspräst är hon öppen för samtal om religion och existentiella frågor, men utifrån det som samtalspartnern önskar och behöver. Det kan handla om både liv och död, glädje och sorg, och allt däremellan. Ibland om något helt annat än sjukdom och problem, som kan ge perspektiv, berättar Caroline Green. 

- Jag tror att samtal kan stötta till läkning, och att hjälpa människor att kunna se och använda sina egna resurser. Men man får inte väja för det svåra, mörka och sorgliga. Ibland kan det hjälpa att acceptera att det är just så livet är, att ha tålamod med att saker är svåra, säger hon.

Oavsett situation handlar rollen som sjukhuspräst om att möta människan, efter hennes behov.