2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Capio S:t Göran bästa sjukhuset i Dagens Medicins ranking i kategorin mindre sjukhus

Kortast väntan på läkare på akuten, få överbeläggningar, uppfylld vårdgaranti och en hög kvalitet i vården. Det är några faktorer som låg bakom Capio S:t Görans klättring till förstaplatsen.

– Jag är glad och stolt över utmärkelsen. Det är tack vare alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om våra patienter, att samarbeta och hela tiden förbättra vår verksamhet, säger Capio S:t Görans VD Sofia Palmquist i en kommentar.

Rankingen finns att läsa i senaste numret av Dagens Medicin, och på tidningens hemsida. Den bygger på flera faktorer som medicinsk kvalitet, tillgänglighet (väntetider), och hur nöjda patienterna är.  I kategorin ”mindre sjukhus” (akutsjukhus utan förlossning) så rankas Capio S:t Göran främst inom tillgänglighet och effektiv användning av resurser.

I att snabbt få träffa läkare på akuten är Capio S:t Göran bäst i alla kategorier i rankningen. 75 procent av patienterna på akuten får läkarbedömning inom en timme.  

Sjukhuset har också låg andel överbeläggningar och utlokaliseringar (2 av 19) och en hög medicinsk kvalitet (3 av 19). Sammantaget så bedöms det som ” Bästa sjukhuset 2017” i kategorin mindre sjukhus.

Bättre patientflöden och ”rätt från början”

Det är resultatet av ett långsiktigt arbete med att förbättra våra arbetssätt så att patienterna ska få en så bra och tillgänglig vård som möjligt, framhåller Sofia Palmquist.  

– Vi använder Capiomodellen för ständig förbättring, och vi samarbetar i team över klinik- och yrkesgränser.  Vi vill ”göra rätt från början”, genom att ha en hög kvalitet, vilket minskar risken för fel och misstag som kostar lidande för patienten och resurser för vården, förklarar hon.  

Att noggrant följa inflödet av patienter på kort och lång sikt, och anpassa och fördela resurserna efter det, är en av sjukhusets strategier för att hålla korta väntetider och undvika köer till operation.

– Vi vill att våra resurser finns där patienterna behöver dem bäst. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs är förstås också väldigt viktigt för att ge en bra vård, berättar Sofia Palmquist.

Bilder för fri användning i media

För mer information/intervjuförfrågningar från media

Kontakta Anders Persson, informatör, Capio S:t Görans Sjukhus

Mobil: 0739012699. Epost: anders.persson@capiostgoran.se