2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ändrad ambulansinfart och ingång till Akutmottagningen

På grund av ombyggnader ändras entrén till Akutmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus den 2-3 maj.

Från den 2:a maj kl 08:00 ändras ambulansinfart till Akutmottagningen, så att ambulanser kör in via Bågljusvägen. 

Den 3:e maj kl 08:00 blir Huvudentrén ny ingång till Akutmottagningen. Alla patienter till akuten som kommer gående till sjukhuset, med privatbil eller taxi ska gå in via denna entré. Från Huvudentrén finns vägen till Akutmottagningen tydligt skyltad. 

Ändringarna görs på grund av byggarbeten för fler vårdplatser på sjukhuset. 

Här hittar du en detaljerad karta över sjukhusområdet

Så här åker du enklast till Capio S:t Görans Sjukhus