2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Victor Triantafyllidis är ny chef för Service & Logistik

Victor Triantafyllidis

Sedan den 2/10 är Victor Triantafyllidis ny verksamhetschef för Service & Logistik.

Han efterträder Eva Thuresson som går i pension inom kort (överlämning pågår nu). Victor Triantafyllidis har en bakgrund inom hotellbranschen. Där har han arbetat hela vägen som vaktmästare, receptionist, säljare, intäktsoptimerare, hotellchef och senast hotelldirektör. Till utbildningen är han nationalekonom. Det han tar med sig från alla de rollerna är vikten av möten och samarbete mellan människor.

–  Det handlar om att mötas och att ge service. I alla de rollerna är det oerhört viktigt vilket intryck och avtryck du lämnar, och det tror jag gäller även här inom vården.

Samarbete på alla nivåer

Victor Triantafyllidis ser både likheter och skillnader mellan hotellbranschen och sjukvård.

– Det är båda stora organisationer med många olika enheter och funktioner, där det är väldigt viktigt att få till samarbetet på alla nivåer. Sjukvården är ännu mer komplex, och jag är full av ödmjukhet inför all den kunskap som finns här på Capio St:Göran och som ligger i uppgiften, säger han.

”En väldigt positiv stämning”

Efter ett par dagars introduktion finns det fortfarande mycket kvar att se och lära. Att fortsätta stärka det fina samarbete som finns mellan Service & Logistik och andra delar av sjukhuset ser Victor Triantafyllidis som en viktig uppgift.

– Jag har mötts av en väldigt positiv stämning, och känner att det finns en anda av samarbete. Vi är ett företag, och det är väldigt viktigt att alla medarbetare känner sig som en del av det, säger han.