2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Eva Thuresson går i pension

Sjukhusets vice vd Eva Thuresson går i pension den 13 oktober.

Eva Thuresson, vice vd och tillika chef för Service och Logistik började sin tjänst i 1996 i kraftig motvind. När hon nu väljer att gå i pension är det en välskött och uppskattad verksamhet hon lämnar.

Sex Vd:ar har Eva upplevt under sin tid på sjukhuset. Hon är utbildad civilekonom och hade haft olika ledande befattningar på ett mansdominerat oljebolag innan hon kom hit.

Då var Service och Logistik en styvmoderligt behandlad verksamhet som skulle få en sista chans att få ihop verksamheten, i annat fall skulle den outsourcas. Något som landstinget redan hade gjort med serviceverksamheterna på de andra sjukhusen. Men sedan dess har mycket hänt.

År 2000 blev Eva utsedd till vice vd under Åke Strandberg. I samband med det blev Eva involverad i avtalsdiskussionerna med SLL under ett par år, som drevs under PA Dahlbergs ledning, samt andra sjukhusövergripande uppdrag och arbetsuppgifter.

Köket förvandlades till klinikens centrum

Och under årens lopp har verksamheten förädlats, förfinats och framförallt växt. Ett säkert tecken på framgång. Service & Logistiks enheter är utspridda på sjukhuset, men flera enheter har kunnat samlas i det f.d. sjukhusköket sedan år 2000. Bland annat godsmottagningen, tvättstuga, posthantering och administrativa kontorsutrymmen, inköpsavdelningen, hållbarhetschef, controller, Säkerhets & Fastighetsavdelningen, samt delar av Service och Logistiks ledning. Lokalerna var från början sjukhusområdets centralkök, som stängdes 1996. Service och Logistik fick möjlighet att påverka hur man ville ha sina lokaler vid ombyggnationen och man valde många öppna ytor och mycket glas. Eva var tillsammans med medarbetarna var mycket engagerad i detta.  

Fastighetsfrågorna centrala för verksamheten

Flera verksamheter har varit en del av Service & Logistik under årens lopp i samband med att förändringsarbete genomförts, t ex IT-avdelningen och Fysiologiska kliniken.

Och hon har haft stort fokus på fastighetsfrågorna och  tillsammans med sin engagerade fastighetsavdelning drivit på att flera stora byggnadsprojekt blivit genomförda under åren, till exempel Nya  Akuten, Bröstcentrums behandlingsavdelning 1 och 2 samt ombyggnationen av byggnad 06 till vårdplats samt vårdplatspaviljongen vid byggnad 06. Andra stora projekt som genomförts under Evas fasta hand är till exempel sammanslagningen av Röntgen respektive Mammografin med sjukhuset.

De enheter och avdelningar som Eva fört samman till Service och Logistik har fått en starkare och mer sammanhållen funktion. Fastighet, brandskydd och säkerhet under en gemensam säkerhets- och fastighetschef, är ett bra exempel på det.

Stor projektledarkompetens inom kliniken

Förmågan att kunna leda olika stora och komplicerade projekt i hamn stoppar inte vid vice Vd:n, den förmågan finns hos ett antal personer inom kliniken. Med stor hjälp av engagerade och kompetenta medarbetare utvecklas och förändras verksamheten för att kunna bli en allt bättre partner till vården för att kunna bidra till ökad kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet.

Förutom att utveckla verksamheten internt, bistår verksamheten externa enheter som t ex vissa Capiobolag med kompetens. Hållbarhetschefen har stöttat de flesta Stockholmsbaserade Capiobolagen med miljöcertifiering. Säkerhetschefen har på samma sätt stöttat både enheter inom Capio, som inom landstinget med att hantera säkerhetsfrågor, inköpschefen ingår i gruppen på koncernnivå som arbetar med att sänka inköpskostnaderna över hela koncernen. Och listan kan göras längre.

 – Vi är stolta över att vi är eftersökta och jag tror att om man får möjlighet att arbeta med andra verksamheter, bidrar till att man känner att  man utvecklas hos oss. Det är viktigt att kunna känna stolthet över det man gör och bidrar till, menar Eva.

Ledare som letar kompetens internt

Min uppgift som chef är att se framåt och staka ut vägen och sedan börjar vi i teamet jobba, helt enkelt. Och så letar jag alltid efter kompetenser och kunskaper bland våra medarbetare som kan göra nytta i vår verksamhet.

–  Det handlar om att anlita duktiga människor som får tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden, samt ges det stöd de behöver för att lyckas, så sammanfattar hon sitt chefskap.

Hon är också stolt över medarbetare som gått vidare till andra tjänster inom den egna kliniken så väl som sjukhuset.
– Då har vi bidragit till att de utvecklats och vi får behålla dem.

Digitaliseringen fortsätter

Eva Thuresson är inte mycket för att tala om det som varit. Och inte heller om vad hon ska göra efter pensioneringen. Det hon gärna vill prata om är den digitalisering som pågår på kliniken.

–  Vaktmästarna och våra vårdstöd i patientköken använder telefoner för att kommunicera, ta emot uppdrag och göra beställningar. Ibland tror kanske patienter och personal att de inte jobbar eftersom de håller på med mobilerna, men så är det inte.

–  Program som Logbuch, JIT och Google Drive används för att sköta beställningar och leveranser inom sjukhuset och de ger också mycket bra data om användningen. Delar av verksamheten använder Whats App för att kommunicera med varandra eftersom vi arbetar över hela sjukhusområdet. Något som i sin tur kan förbättra arbetet ännu mer. Vi kommer att se en fortsatt digitalisering av Service och Logistik även i framtiden, säger Eva Thuresson nöjt.