2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

”Vi ska bli cancerpatientens förstahandsval” - intervju med Henrik Grönberg

Henrik Grönberg, sektionschef Onkologisektionen

Henrik Grönberg är en prisbelönt och mycket aktiv forskare i cancerforskningens framkant. Han har även en lång bakgrund som kliniskt verksam onkolog och chef för onkologiska verksamheter. Sedan sex veckor tillbaka är han chef för Onkologisektionen här på sjukhuset, en verksamhet som är i stark tillväxt.

Hans främsta uppdrag nu är att starta upp ett Prostatacancercentrum, enligt samma framgångsrika modell som sjukhusets Bröstcentrum. Här ska patienten kunna gå hela vägen i sin vård med diagnostik, kirurgi, onkologi och till sist palliativ vård om det behövs, utan att behöva byta vårdgivare.   

– Det känns väldigt spännande, för det finns inte någon liknande vård för de här patienterna i dag.  Målet är att vi ska kunna erbjuda så bra kvalitet, korta väntetider och bra bemötande att det blir patienternas förstahandsval, säger han.

Enklare att förbättra processer

När vi har hand om patienten under hela processen kommer vi att kunna arbeta på ett nytt sätt med förbättringar av t.ex. väntetider. Det tar i dag cirka 220 dagar för en man i Stockholm som har en misstänkt prostatacancer att starta sin behandling, berättar Henrik Grönberg. Det är nästan tio gånger längre än vad patienter med bröstcancer ska få vänta, och alldeles för länge ur ett mänskligt och medicinskt perspektiv, menar han.  

Goda förutsättningar för samlad cancervård

På längre sikt är målet att skapat ett samlat ”Capio Cancercentrum”, där vården för både bröst-, prostata- och tarmcancer samlas.  Det är ingen lätt uppgift. Cancervården är väldigt komplex, med många flöden, organisationer och yrkesgrupper som måste samverka för att det ska bli ett bra resultat.  Men här på Capio S:t Göran har vi bra förutsättningar för det, menar Henrik Grönberg.

– Här finns tydlighet i ansvar och befogenheter, korta beslutsvägar och en känsla av att ”ingenting är omöjligt”, säger han.  

Klinik och forskning parallellt

Henrik Grönberg började sin karriär som onkolog 1989 i Umeå.  Han har arbetat med patienter inom bröst, prostata- och tarmcancer, och hela tiden forskat parallellt med det kliniska arbetet. 2002 blev han professor i onkologi vid Umeå Universitet. Han byggde också upp en cancergenetisk mottagning vid Norrlands Universitetssjukhus.

På Karolinska Institutet har Henrik Grönberg varit prefekt vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, där han fortfarande har en professur i cancerepidemiologi. Han har också arbetat kliniskt på Radiumhemmet.

Under 2016 var Henrik Grönberg även vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet, där han arbetat mycket med att hantera efterverkningarna av ”Macchiarini-skandalen”.  

25 år med prostatacancerforskning

Under 25 år har Henrik Grönberg forskat inom prostatacancer, med särskilt fokus på genetiken bakom sjukdomen och hur den kan användas för diagnostik.  Han var en av de drivande inom STHLM-3-studien, som tagit fram ett nytt blodprov som kan ge bättre diagnostik för prostatacancer än de nuvarande PSA-testerna. Han har också forskat kring hur Stockholm-3-tester kan användas i kombination med magnetkameraundersökning.

Hans senaste forskningsprojekt handlar om hur man vid spridd prostatcancer kan fånga upp DNA från tumörceller med ett enkelt blodprov, och sedan analysera generna i det, för att förutsäga vilken läkemedelsbehandling som kommer att bli mest effektiv. Henrik Grönberg var en av de fyra forskare som mottog Nordiska Medicinpriset 2016 för sin cancerforskning. (Läs mer här)

FoU-engagemang på Capio S:t Göran

Det forskningsarbetet kommer Henrik Grönberg att fortsätta med. Han kommer också att engagera sig i FoU-arbetet och den onkologiska forskningen här på Capio S:t Göran, där han är ordförande i det nystartade Cancerrådet. 

– Vissa frågar mig hur mycket tid jag lägger ned, och hur jag ska hinna med mina två uppdrag. Jag brukar svara ”tillräckligt”.  Jag är van att jobba så här sedan lång tid och det fungerar bra, säger Henrik. 

Det som driver honom är viljan att göra skillnad. 

 – Jag vill göra gott. Jag vill använda de förmågor jag har fått till att göra det bästa för så många människor som möjligt, säger Henrik Grönberg.