2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Vi presenterar Kvalitetsredovisning Q2 2017

För första gången presenterar vi Capio S:t Görans kvalitetsredovisning även halvårsvis, till och med andra kvartalet (Q2) 2017, som en del i vårt ständiga förbättringsarbete.

Här hittar du redovisning för våra kvalitetsresultat i diagnosflöden, verksamhetsblad samt beskrivning av genomförda och planerade kvalitetsaktiviteter. 

Se Kvalitetsredovisning Q2 2017

Att presentera vår kvalitetsredovisning på halvårsbasis är en del i vår satsning på transparens kring kvalitetsresultat, och vår vilja att mäta, lära och ständigt bli bättre.

– Vi strävar efter att ha ett datadrivet arbetssätt. Genom att mäta och återkoppla resultat till verksamheten ger vi förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete enligt Capiomodellen, berättar Anna Zerne, verksamhetsutvecklare inom kvalitet och samordnare för arbetet med kvalitetsredovisningen.