2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Vår nya patientsäkerhetssamordnare

Rebecca Ottosson framför ett av konstverken på nya akuten som hon och kollegorna där hjälpte konstnären Miwa Akabane att formge.

– En av mina uppgifter är att vara patientvägledare där jag får in synpunkter från patienter. Det kan ske på olika sätt, genom telefon brev eller mejl. Mitt arbete handlar om att hjälpa patienten rätt i ”vårddjungeln”.

– Vi får in synpunkter från patienter och anhöriga. Och det är inte alltid klagomål. Det kan också vara positiva reaktioner som patienten vill berätta för oss, säger Rebecca.

Rebeccas arbete handlar också om att få synpunkterna att komma till rätt person på sjukhuset och det gäller även synpunkter från anhöriga. Hon jobbar tillsammans med Elisabeth Grönberg Watne och de är båda även patientvägledare på sjukhusledningsstaben.

– Jag tycker att det är väldigt spännande att höra hela patientens historia det som de varit med om. Jag tycker att det berikar att få jobba som patientvägledare. Att få tala med patienterna vidgar ens perspektiv, menar Rebecca.

Patientsäkerhetsarbete

En annan viktig del i arbetet är den del som handlar om patientsäkerhet. Rebecca menar att avvikelsehantering ger en viss struktur på arbetet, även hantering av anmälningar som kommer från som hanteras kommer från IVO, LöF och från patientnämnden. Alla synpunkter som kommer in används för att säkra kvalitet och vidareutveckla en god vård.

– Vi hanterar anmälningarna och registrera dem på rätt sätt. Även om vi inte får berättelserna på samma sätt utan att det är skriven text, så får man även här patientens perspektiv. Man ser människan och förstår att det alltid finns en historia bakom.

Viktig att känna in hur patienten mår

– Ibland kan man inom vården ha förutfattade meningar varför patienten mår på ett visst sätt. Det är viktigt känna in när man pratar med patienten så att man bemöter dem på rätt sätt.

Rebecca fortsätter att arbeta kliniskt en dag i veckan då hon är specialistsjuksköterska på akuten. Hon har valt att ha sin tjänst så för att inte komma ifrån det praktiska.

– Det är roligt att jobba med patienter och det är också ett sätt att inhämta information. Jag får en viss insyn om andra kvalitetsfrågor i det kliniska arbetet. Och att möta och hjälpa människor, det vill jag inte komma ifrån.

– Jag har jobbat som sjuksköterska i elva år, Att bland annat vara patientvägledare är ett sätt att vidga mitt paraply och att anta nya utmaningar.