2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Stockholm3-testet Europas bästa innovationsprojekt

Professor Henrik Grönberg

Det europeiska forskningsorganet EIT (European Institute of Technology) har utsett prostatacancertestet Stockholm3 till det bästa innovationsprojektet för 2017. Den unika produkten och dess stora betydelse för miljoner människors hälsa var bidragande faktorer i juryns val till EIT:s innovationspris.

Stockholm3-testet är ett avancerat blodprov som utifrån genetiska markörer effektivt kan förutsäga risken för aggressiv prostatacancer. Det ökar chansen att riskpatienter får effektiv behandling i tid, medan de patienter som har låg risk slipper genomgå onödiga undersökningar med t.ex. biopsi.

För att ta fram testet har ett antal universitet, bl.a. Karolinska Institutet, och medicinteknikföretag samarbetat i projektet Stockholm3, där blodprovet har prövats vetenskapligt och nu görs tillgängligt kliniskt. Utmärkelsen gör att Stockholm3-testet kommer att testas i flera Europeiska länder som England, Tyskland och Holland.

 "En del i förbättrad vårdkedja för prostatacancer”

En av de ledande forskarna bakom Stockholm3 är professor Henrik Grönberg, som nu är ansvarig för Prostatacancercentrum här på Capio S:t Görans Sjukhus. Han säger att det är fantastiskt att Stockholm3-testet blir uppmärksammat på detta sätt, och att vår innovation bedöms ha stor betydelse för prostatacancersjukvården.

− Det är extra roligt att Capio S:t Göran nu använder Stockholm3 testet som en viktig del i den förbättrade vårdkedjan, som nu införs på vårt Prostatacancercentrum. Det är viktigt att föra ut och testa nya metoder i sjukvården, en process som i vanliga fall tar alldeles för lång tid, framhåller Henrik Grönberg.

Läs mer om EIT:s innovationspris här