Problem med mobiltelefonin

2018-08-16, 15:36

Just nu har vi problem med vårt mobiltelefonisystem på sjukhuset. Det gör att det kan vara svårt att komma fram till våra mottagningar på telefon. 

Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt det besvär det orsakar er.

Patientsäkerhetsberättelse för 2016

I sjukhusets patientsäkerhetsberättelse beskrivs hur Capio S:t Görans sjukhus systematiskt arbetar för en god patientsäkerhet.

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs också hur vi hanterar avvikande händelser, och hur vår organisation för att ta emot synpunkter och klagomål ser ut.

Du kan också läsa om sjukhusets strategi och verktyg för förbättringsarbete ser ut, samt ett antal exempel på övergripande patientsäkerhetsarbete som sker eller planeras genomföras under 2017.

Du hittar mer information om sjukhusets övergripande patientsäkerhetsarbete på våra sidor om Kvalitet & Patientsäkerhet.