2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ökad tillgänglighet för blodcancerpatienter i pilotprojekt

I samarbete med Blodcancerförbundet genomförs vecka 18-21 ett pilotprojekt för ökad patienttillgänglighet vid Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus.

Patienter med pågående vårdkontakt på hematologen får då möjlighet att ringa in direkt till hematologkonsulten för brådskande frågor.

Telefonen kommer att vara öppen för patienter vardagar kl 13-14. Under den tiden kommer den vanliga hematologiska konsultverksamhet vara avstängd. Projektet är ett komplement till kontaktsjuksköterskan roll.