Ökad tillgänglighet för blodcancerpatienter i pilotprojekt

I samarbete med Blodcancerförbundet genomförs vecka 18-21 ett pilotprojekt för ökad patienttillgänglighet vid Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus.

Patienter med pågående vårdkontakt på hematologen får då möjlighet att ringa in direkt till hematologkonsulten för brådskande frågor.

Telefonen kommer att vara öppen för patienter vardagar kl 13-14. Under den tiden kommer den vanliga hematologiska konsultverksamhet vara avstängd. Projektet är ett komplement till kontaktsjuksköterskan roll.