2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Med ett Smile från Honduras

Magnus Bäckström med en av de små patienterna

Under november åkte anestesisjuksköterskan Magnus Bäckström från Centraloperation med hjälp­organisationen ”Operation Smile” till Honduras.

Under en veckas tid arbetade han på uppvakningsavdelning med att ta hand om de barn som fått läpp- och gomspalt opererade, och med det en chans till ett nytt liv. Med sig hem fick Magnus ett professionellt och personligt lärande, och känslan av att ha varit med om ett äventyr som gjorde skillnad.

Hög standard - men inte vård för alla

Men det började med en lång flygresa Tegucigalpa, huvudstaden i Honduras. Där samlades ett hundratal utländska och lokala volontärer (varav 9 svenskar) på barnsjukhukhuset Hospital Maria. Det var ett mycket fint, nybyggt sjukhus med hög standard på lokaler och utrustning.

Även om det finns sjukhus och sjukvård av hög kvalitet i Honduras är tillgången begränsad efter pengar och försäkringar, och för fattiga familjer på landsbygden finns sällan möjlighet att få en operation av läpp- och gomspalt för sina barn.

Fokus patientsäkerhet och hygien

Arbetet började med en samling för volontärerna med en genomgång av rutiner och regler. Arbetet i Operation Smile sker enligt en standard som är lika för alla insatser.
– Det fanns ett starkt fokus på patient­säkerhet och på hygien, med samma regler och standard som här i Sverige, berättar Magnus Bäckström.

Dagen efter följde screening av patienterna, för att se vilka som var medicinskt möjliga att operera och som hade förutsättningar för att ha nytta av operationen. Cirka 180 barn från hela landet och deras föräldrar hade samlats på Operation Smile:s lokala kontor b.la. med hjälp av lokala volontärer som skjutsat dem dit trots regnperiod och bortspolade vägar.
– Det märktes flera gånger att det är ett land med en stark social sammanhållning där människor ställer upp för varandra, berättar Magnus.

Långa dagar på uppvaket

Sedan följde fem dagar av långt och tidvis intensivt, men givande arbete. Dagarna på sjukhuset började vid 7 och slutade ofta vid 21-tiden, för att hinna med så många operationer som möjligt.

Magnus Bäckströms uppgift var att ansvara för uppvakningsavdelningen och övervaka barnen så att de kunde andas ordentligt, dricka lite saft och piggna till så pass att de kunde överföras till vårdavdelningen. 

Nya kunskaper

Även om Magnus arbetat med barnanestesi tidigare blev det en påminnelse och uppfräschning av kunskaperna.
– Anestesi för barn är verkligen något helt annat än för vuxna. De har så små marginaler och reagerar och uttrycker sig på ett annat sätt. T.ex om de har någon infektion i kroppen händer det väldigt lätt att den blommar ut i luftvägarna i samband med operation, berättar han.

Till stöd hade han en mycket duktig italiensk barnläkare som lärde ut hur man kan tolka barnens signaler och behov.

Lugn med Sven-Ingvars

Att ta barnen i famnen och gå runt med dem, nynna och sjunga en bit för att lugna och trösta dem blev en del i rutinen vid uppvaket, berättar Magnus.
– Att sjunga verkar vara något internationellt, jag nynnade melodier till snapsvisor, Sven-Ingvars och lite egna låtar och de fungerade bra allihopa, säger han med ett leende.

Totalt sett opererades 74 barn under veckan, med gott resultat. De får sedan uppföljning på plats från lokal medicinsk personal med att ta stygnen och kontrollera resultatet, men även på lång sikt med dietist och talpedagog.

Teamkänsla och målmedvetenhet

Trots de långa dagarna fanns det en härlig teamkänsla och kamratskap bland volontärerna, som kändes bekant från Capio S:t Göran berättar Magnus.

– En sak som var väldigt skönt var alla var fokuserade på det vi var där för att göra: att hjälpa till. Det fanns ingen plats för prestige eller positionering. Och det var ingen idé att klaga på förutsättningar eller material, det fanns ingen plats för surgubbar, säger han.

Nya möjligheter i livet

Det främsta Magnus Bäckström tar med sig hem är känslan av att ha gort skillnad och den tacksamhet han möttes av.

I Honduras, liksom i många andra länder, finns en uppfattning om att läpp-och gomspalt är ett resultat av en förbannelse, något ont som drabbat barnet. Barnen och deras familjer blir därför ofta utstötta ur samhället. Att få en operation kan därför betyda helt nya möjligheter i livet för dem, berättar han.

Första men inte sista

Resan till Honduras var Magnus Bäckströms första som volontär, men han har redan skrivit upp sig för nästa.

– Jag är väldigt tacksam mot min familj och kliniken som gav mig möjlighet att åka, avslutar han.

Fakta: Operation Smile

Operation Smile är en internationell medicinsk hjälporganisation, med vård för läpp-, käk- eller gomspalt som fokus. Den bildades i USA 1982 och har uppdrag i närmare 40 länder. Totalt har ca 250 000 patienter opererats. Läs mer på www.operationsmile.se