2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

MAVA 55 nu i full gång

Bilden från 2002 visar Göran Örnung på en av Bröstsmärte-enhetens cyklar för arbetsprov på MAVA 55. Bilden från februari 2017 är tagen på samma plats, men här syns Mona Joffsvik, vårdenhetschef, Catrin Bergler, bitr. vårdenhetschef, Göran Örnung, verksamhetschef, Lina Bengters, sjuksköterska samt Erik Sahlén, undersköterska.

Den 1 februari öppnades de återstående vårdplatserna upp på MAVA 55, samtidigt som bröstsmärte-enheten flyttade in. Avdelningen har nu åtta MAVA-platser samt fyra vårdplatser för bröstsmärtepatienter.

– Vi känner oss stolta över att vi kan öppna nu enligt plan. Vi vet att det är efterlängtat och kommer att göra stor skillnad för våra patienter säger vårdenhetschef Mona Joffsvik.  Avdelningen rekryterar fortfarande fler medarbetare men har nu tillräcklig kapacitet, med hjälp av timanställda och extrapass, för att hålla alla platser öppna berättar hon.

MAVA 55 invigdes under december 2016. Tillsammans med den befintliga MAVA 50 så bildar de ett akutvårdskoncept med två parallella enheter för korttidsvård, berättar Akutmedicinklinikens verksamhetschef Göran Örnung. Det var en modell som prövades redan 2003-2004, och med (ny)öppnandet av MAVA 55 är cirkeln sluten, säger han. 

Viktigt för arbetsmiljö och väntetider på Akuten

Att sjukhuset får tillgång till fler vårdplatser för observation och korttidsvård kommer att betyda mycket för arbetsmiljö och flöde på Akutmottagningen, menar han.  

– Det blir generalistplatser som är tillgängliga för alla patienter inom medicin. Brist på vårdplatser är en tidstjuv i arbetet på akuten och det som hindrar oss mest från att nå målen för door-to-door-tider på akuten, säger Göran Örnung.