2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare Nr 3 2017

I senaste numret skriver vi om hur vi ska emot fler akutpatienter, om vårt nya kompetensverktyg Capio Competence, vårt FoU-arbete och mycket annat.

Tidningen finns nu att läsa digitalt, och kommer i tryckt form under veckan. Trevlig läsning!