2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare Nr 2 2017

Nu finns nr 2 (maj/juni) av vår personaltidning Communicare att läsa i digitalt format. Papperstidningen kommer ut under vecka 24.

I detta nummer kan du bland att läsa om hur vi skapar plats för FoU, om ny teknik och delaktighet på Medicinskt centrum, om våra Flödesdagar och hjärtekoverksamheten på Hjärtkliniken.

Trevlig sommarläsning!