2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs Communicare Nr 1 2017

Nu finns årets första nummer av vår personaltidning Communicare att läsa i digitalt format. Papperstidningen kommer under slutet av vecka 9.

 

Ur innehållet:

  • Sofia Palmquist är vår nya VD
  • Standard för patientnära ultraljud
  • Ett år med "nya" Bröstcentrum
  • Verksamhetsplan 2017
  • Apotekare på avdelning avlastar

Läs Communicare nr 1 2017