2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Kvalitetsredovisning för 2016

Vi har nu nöjet att presentera Capio S:t Görans Sjukhus kvalitetsredovisning, för 24:e året i följd.

Sedan ett par år presenteras kvalitetsredovisningen digitalt på vår hemsida, öppen för alla inklusive patienter och anhöriga, att läsa.  

I år har vi utvecklat redovisningen av vår kvalitet och visar den nu för våra patientflöden i enlighet med Capiomodellen, tillsammans med den traditionella redovisningen av kvalitetsresultat och kvalitetsarbete för varje enhet och på sjukhusgemensam nivå.

Läs kvalitetsredovisning 2016

Trevlig läsning!
Chefläkare Måns Belfrage