2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kvalitetsredovisning för 2016

Vi har nu nöjet att presentera Capio S:t Görans Sjukhus kvalitetsredovisning, för 24:e året i följd.

Sedan ett par år presenteras kvalitetsredovisningen digitalt på vår hemsida, öppen för alla inklusive patienter och anhöriga, att läsa.  

I år har vi utvecklat redovisningen av vår kvalitet och visar den nu för våra patientflöden i enlighet med Capiomodellen, tillsammans med den traditionella redovisningen av kvalitetsresultat och kvalitetsarbete för varje enhet och på sjukhusgemensam nivå.

Läs kvalitetsredovisning 2016

Trevlig läsning!
Chefläkare Måns Belfrage