2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Invigning av FoU-lokal för framtiden

I dag den 13/9 hölls den högtidliga invigningen för Capio S:t Görans nya FoU-lokaler. På 157 fräscha och nyrenoverade kvadratmeter finns arbetsrum och mötesplatser för medarbetare som forskar eller arbetar med utbildning och utveckling.

I sitt invigningstal framhöll sjukhusets FoU-chef PA Dahlberg närheten mellan FoU och klinisk verksamhet, och att de inte står i ett motsatsförhållande till varandra. Tvärtom, när kraven på effektivitet, kompetensutveckling och kvalitet i vården ständigt ökar blir det särskilt viktigt att ta till sig ny kunskap och stärka banden.  

FoU för framtiden

PA Dahlberg lyfte också fram betydelsen för framtiden av att satsa på FoU – för framtidens behandlingsmetoder, framtidens arbetssätt och framtidens medarbetare. Något som vår VD Sofia Palmquist också lyfte fram när hon klippte invigningsbandet med orden, ”det här är början på framtiden”.  

FoU-lokalerna finns på plan 2 i Byggnad 89 (HR/Maria Ungdom) med cirka 15 arbetsplatser, konfe­rensrum och bibliotek. Här finns utrymme både för FoU-organisationens fasta medarbetare, och för de som behöver en arbetsplats för kortare tid under t.ex. ett ST- eller magisterarbete.

Lättare kombinera forskning och kliniskt arbete

En av deltagarna på invigningen var Rebecca Kronström, anestesisjuksköterska och även aktiv i forskning. Hon tror att de nya FoU-lokalerna kommer att underlätta för de medarbetare som har ett FoU-uppdrag, och vill arbeta med utveckling vid sidan av det vanliga kliniska jobbet. 

– Jag tycker att det är jättebra, det kommer att göra det lättare att kombinera forskning och kliniskt arbete utan att det blir ”glapp” däremellan. Jag tror också att vi på Capio S:t Göran, som är ett litet sjukhus, har en bra möjlighet att se till att det kommer patienterna till gagn snabbt, berättade Rebecca.