2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Föreläsning: "Hög tid att även munnen blir en del av kroppen"

I dag 26/9 höll professor Björn Klinge en inspirationsföreläsning i Hörsalen på Capio S:t Görans Sjukhus om munhälsa och dess betydelse för andra sjukdomar.

För trots att karies och tandlossning är de två vanligaste obehandlade sjukdomarna i världen betraktas munnens hälsa som något skilt från övriga kroppen vad gäller vårdens organisation, utbildning och försäkringssystem. Detta trots att det finns tydliga samband mellan tandsjukdomar och sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar.

Just sambandet mellan infektion/inflammation i munnen och andra sjukdomar är något som Björn Klinge, senior professor och övertandläkare i parodontologi vid Malmö Högskola och vid Karolinska Institutet, har forskat mycket om.

Spridning av bakterier från tandköttsinfektioner 

Under föreläsningen, som arrangerats av FoU-kommittén på sjukhuset, gav Björn Klinge en forskningsöversikt över de samband som kan ses mellan sjukdomar i munhålan och övriga kroppen, och de teorier som finns om hur spridning av bakterier och bakterieämnen från infektioner i munnen kan bidra till eller orsaka andra sjukdomar.

Han gjorde bl.a en jämförelse av de infekterade och inflammerade tandköttsfickorna hos en patient med svår tandlossning, som till ytan motsvarar ungefär en handflatas storlek men ändå kan få gå obehandlade, med motsvarande sår på en annan del av kroppen.

God tandvård minskade dödlighet

Han nämnde också betydelsen av en god och regelbunden tandvård, och hur fort brister i denna kan rasera en tidigare god tandhälsa, särskilt hos äldre och sjuka. Björn Klinge tog bl.a. upp ett forskningsexempel där en grupp vårdberoende äldre genom ökade insatser fick en förstärkt munhälsa, vilket också gav en säkerställt minskad dödlighet i andra sjukdomar.