2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fortsatt korta väntetider på Capio S:t Görans akutmottagning

I går 28/11 publicerades Socialstyrelsens årliga uppföljning av väntetider vid akutmottagningar. I den konstateras att väntetiderna är fortsatt långa i Sverige. Akutmottagningen på Capio S:t Göran fortsätter dock visa jämförelsevis korta vänte- och vistelsetider.

Medianväntetiden i Sverige för att träffa läkare var under 2016 en timme och totala vistelsetiden tre timmar och 20 minuter. Skillnaden mellan olika regioner och sjukhus är dock fortsatt stor, skriver Socialstyrelsen i sin analys. Större sjukhus har i regel längre väntetid.

27 minuter till läkare

Bland de större akutmottagningarna sticker Capio S:t Göran fortsatt ut. Det var det enda sjukhuset i Stockholm som hade en väntetid till läkare på akutmottagningen under 30 minuter i median under 2016 (27 minuter). Den totala vistelsetiden för patienter på Capio S:t Görans akutmottagning var också betydligt lägre än genomsnittet i landet, med 168 minuter i median, och näst lägst i Stockholm enligt rapporten (Norrtälje Sjukhus var lägst med 148 minuter). 

Halva tiden till läkare för äldre

För patienter över 80 år, som är en utsatt grupp, var väntetiden på läkare 19 minuter på Capio S:t Göran under 2016, jämfört med 51 minuter i riket. Den totala vistelsetiden för de äldsta patienterna var 192 minuter på Capio S:t Göran jämfört med 233 i median i riket under 2016. De väntetiderna var kortast respektive näst kortast i Stockholm, på samma sätt som ovan.  

Du kan läsa mer och hämta statistik ur faktadatabasen på Socialstyrelsens hemsida