Fortsatt hjärtinfarktvård under renovering av coronarangiografi/PCI-labb

Under vecka 47-51 så renoveras sjukhusets lokaler för kranskärlsröntgen för att utöka kapaciteten och modernisera utrustningen ytterligare. Under tiden så tar vi emot patienter med hjärtsjukdomar som vanligt, i samarbete med andra akutsjukhus i Stockholm.

Under tiden för renoveringen av vårt de lokalerna (så kallat coronarangiografi/PCI-labb) har vi fortsatt god kapacitet för den behandling som patienter med hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar behöver. 

För de patienter som specifikt behöver kranskärlsröntgen eller ballongvidning av hjärtats kranskärl görs det i samarbete med övriga akutsjukhus i Stockolm, och patienterna får fortsatt vård inom de tidsintervall som finns i de nationella riktlinjerna. 

För mer information till media kontakta:

Pressjour, 08-5870 2043.