2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fortsatt hjärtinfarktvård under renovering av coronarangiografi/PCI-labb

Under vecka 47-51 så renoveras sjukhusets lokaler för kranskärlsröntgen för att utöka kapaciteten och modernisera utrustningen ytterligare. Under tiden så tar vi emot patienter med hjärtsjukdomar som vanligt, i samarbete med andra akutsjukhus i Stockholm.

Under tiden för renoveringen av vårt de lokalerna (så kallat coronarangiografi/PCI-labb) har vi fortsatt god kapacitet för den behandling som patienter med hjärtinfarkt eller andra hjärtsjukdomar behöver. 

För de patienter som specifikt behöver kranskärlsröntgen eller ballongvidning av hjärtats kranskärl görs det i samarbete med övriga akutsjukhus i Stockolm, och patienterna får fortsatt vård inom de tidsintervall som finns i de nationella riktlinjerna. 

För mer information till media kontakta:

Pressjour, 08-5870 2043.