2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Forskning om prostatacancer belönades med Nordiska Medicinpriset

Henrik Grönberg

I går 2/2 delades 2016 års Nordiska Medicinpris ut. En av mottagarna var professor Henrik Grönberg, nytillträdd chef för Onkologisektionen här på sjukhuset.

Han belönades för sin forskning med motivationen: ”... för sina omfattande och internationellt ledande studier rörande genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Hans translationella forskning har haft stor betydelse för förståelsen av genetiska markörers roll vid diagnostik av prostatacancer.”

 – Det känns naturligtvis jätteroligt att bli uppmärksammad på det här viset, att den forskning jag arbetat med i 25 år lyfts fram. Jag är glad och ödmjuk över det, berättar Henrik Grönberg.

Forskningen har gjorts vid Karolinska Institutet, där Henrik Grönberg är professor i cancerepidemiologi, och fortsatt forskar på området.    

Diagnostik vid prostatacancer

 – Det jag har arbetat med är patientnära forskning som framförallt rör olika metoder för diagnostik vid prostatacancer. Det handlar dels om utveckla Stockholm-3-testet för prostatacancer, som nu är tillgängligt. En annan diagnostik som vi kommer att börja pröva under hösten 2017 är blodprov i kombination med undersökning i magnetkamera. Ett tredje metod som vi kommer att prova handlar om hur man med genteknisk analys av blodprov kan förutse effekten av olika läkemedel vid spridd prostatacancer. Det är forskning som ligger nära patienter och nära sjukvården, och det är roligt att den uppmärksammas, berättar Henrik Grönberg.

Fyra forskare belönas

Nordiska Medicinpriset 2016 avseende forskning om bröstcancer tilldelas forskarna Heikki Joensuu, Helsingfors universitet och Lisa Rydén, Lunds universitet. Nordiska Medicinpriset 2016 avseende forskning om prostatacancer tilldelas förutom Henrik Grönberg till Jonas Hugosson vid Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de fyra pristagarna, tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa.

Läs mer om priset här