2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Följ med ner i underjorden

I en mörk, fuktig källarvåning under besöksparkeringen finns resterna kvar av den gamla patologavdelningen från byggnad 70, orört de senaste 30 åren. I arbetena med att gräva grunden för nya Byggnad 20 har Skanska hittat delar av ett hus som man trodde rivits.

Sjukhusets reporter, i sällskap med Skanska och Fastighets & Säkerhetsavdelningen, börjar nedstigningen genom en trång lucka ner i mörkret. Väl nerför en stege så möts vi av mörker och en svag doft av mögel. 

Sedan när ögonen vant sig syns att det inte alls är tomt. Gamla murknande bokhyllor, en gammal stol, en tom koffert ligger och skräpar i något som ser ut som resterna av en driftcentral. En hylla möglande loggböcker med prydligt handskriven text har lämnats kvar. I en skrubb står ett par gamla skidor.

När man går vidare i kulvertarna finns rester av byggmaterial och gammalt bråte överallt, och de gistna och beväxta rören i taket hänger ned. Det påminner om ett bunkerkomplex från ett gammalt krig.

Ett numera mycket smutsigt handfat finns kvar i resterna av en tvätthörna.

Några kraftiga, isolerande metalldörrar finns i enda änden av korridoren, och leder troligen in till resterna av kylrummet. Det är svårt att se exakt hur långt de kvarlämnade kulvertarna sträcker sig, men troligen en bit under parkeringsplatsen.

De kvarlämnade lokalerna var inget som vare sig Skanska eller Locum kände till tidigare, och de finns inte med på aktuella ritningar över sjukhusområdet. Där är bara berg och fyllnadsmassor utritat. Om man tittar på gamla ritningar syns dock att de lokaler som hittats är källaren för klinisk patologi, från gamla byggnad 70, berättar Daniel Wikström, fastighetscontroller på sjukhuset.

På bilden nedan syns Byggnad 70 som är det gula huset med ett kors. I detta fanns sjukhuskyrkan och Patologen. (Bilden är inskannad från boken S:t Görans Sjukhus - ett stycke sjukdomshistoria)

Troligen så har någon byggare gjort det enkelt för sig under den senaste stora ombyggnaden på sjukhusområdet under 1980-talet, rivit övervåningen på byggnad 70 och sedan helt enkelt schaktat över källarplanet med grus och sten, och byggt besöksparkeringen ovanpå.

Skanska och Locum håller nu på att planera för hur de ska ta hand om de nyligen upptäckta lokalresterna. Dessa behöver rensas ur ordentligt på miljöfarligt material och rivas, innan grundarbetena kan fortsätta i den delen av byggområdet. Det kommer troligen att påverka tidplanen för bygget, men det går inte i dag att säga med hur mycket.

Uppdatering 2017-11-01 16:30: 

En kort tid efter publicering hörde Lars Engqvist, tidigare maskinchef på sjukhuset av sig. Han berättade att det driftsutrymme som hittats troligen har använts för reningsanläggningen för vattnet från obduktionssalarna. Detta var en stor och relativt komplicerad anläggning som behövdes för att rena vattnet innan det kunde gå ut i avloppsystemet. 

Var du med och jobbade i eller kring Byggnad 70 när den var i drift? Hör gärna av dig till Anders Persson (anders.persson@capiostgoran.se) och berätta om hur det var på den tiden.