2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Utrustning från ”gamla akuten” hjälper krigets offer i Syrien

Bilder från när utrustningen packas ned, och när den tas emot

I samband med flytten från sjukhusets gamla akutmottagning var det en hel del utrustning och material som byttes ut, för att få den allra senaste tekniken på ”nya” akuten. En del av den (fullt fungerande) utrustning som blev över skänktes till hjälporganisationen ”Vi gör vad vi kan”, som hjälper människor på flykt, både utomlands och i Sverige.

Gåvorna från ”gamla akuten”, som bl.a. består av möbler, medicinsk utrustning och förbrukningsmaterial, har nu kommit fram som del av en större hjälpsändning till provinsen Idlib i norra Syrien, där den syriska organisationen Aleppo City Medical Council kan använda den för att vårda krigets offer, och de som flyr.  

Carl Tosterud är ST-läkare på Capio S:t Görans Sjukhus och även engagerad i ”Vi gör vad vi kan”.  Tillsammans med kollegor från hjälporganisationen organiserade han hjälpsändningen till Syrien.

– Vi fick en förfrågan från Akutklinikens ledning om vi kunde ha användning för utrustning från gamla akuten. Efter att noggrant ha gått igenom allt, tillsammans med personal från akuten och från Medicintekniska avdelningen, valde vi ut de saker som inte längre kunde användas på sjukhuset, men som fortfarande var i sådant skick att de kunde skänkas, berättar Carl Tosterud.  

Efter en process med tulldeklaration och en lång transport i flera led är sändningen nu framme i Syrien, och har fördelats på flera lokala kliniker med akutmottagningar i Idlib-provinsen, fortsätter han. 

”Kommer att lindra lidande för många”

I hjälpsändningen från ”gamla akuten” finns förutom förbrukningsmaterial olika typer av möbler och utrustning som behövs på en akutmottagning, som undersökningslampor, vikväggar, och akutskåp. En av de mest väsentliga, och dyrbara delarna av hjälpsändningen är den hjärtövervakning som skänktes, eftersom den inte längre är kompatibel med sjukhusets system.

– Det är förstås otroligt viktigt att ha möjlighet att ha övervakning på en akutmottagning, och det ger även möjlighet att genomföra operationer på ett säkrare sätt, förklarar Carl Tosterud.

 – Vi är oändligt glada för att få de här gåvorna från Capio S:t Göran. Jag är övertygad om att det kommer att lindra lidandet hos många patienter. Jag tror att det är svårt att föreställa sig vad det kan betyda att kunna få en ortos på sitt brutna ben, en rullstol eller ett par kryckor för den som behöver det, säger han.  

Viktigt stöd på lång och kort sikt

Även om situationen i Idlib-provinsen inte är riktigt lika illa som i Aleppo, är det fortfarande ett område i krig, med återkommande bombningar, och mycket begränsad tillgång på sjukvårdsmateriel. Hjälpen från Sverige är därför mycket viktig på både kort och lång sikt för att stötta den nästintill kollapsade sjukvården i Syrien, framhåller Carl Tosterud.   

– För de fåtaliga sjukvårdsarbetare som finns kvar i landet betyder det mycket att ha riktig utrustning att arbeta med, sådant vi tar för självklart i Sverige. Hur ska du som läkare kunna undersöka en patient utan att ens ha en undersökningslampa? frågar sig Carl Tosterud.

Läs mer om hjälpsändningen på https://www.facebook.com/vigorvadvikan/posts/1750033778656624