2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Sommarstängt hos Preoperativa mottagningen

Preoperativa mottagningen har sommarstängt från den 4 juli till den 7 augusti, alltså från vecka 27 till och med vecka 31.

Patienter som ska träffa narkosläkare under denna tid går till Centraloperation A. Hiss C våningsplan 2.