2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Personcentrerad vård i fokus på seminarium

I går den 6/10 var Eva Granberg, vårdenhetschef på Avdelning 33 AVA, med på Dagens Medicins seminarium ”Personcentrerad vård - med patienten för sjukvårdens utveckling”. Där talade hon bl.a. om vikten av feedback från patienter och medarbetare. Här berättar hon kort om sina erfarenheter:

Vad betyder personcentrerad vård för dig?

Personcentrerad vård är ett begrepp som många använder sig av, andra pratar om patientcentrerad vård eller ”patienten i fokus”. Men egentligen spelar inte det någon roll, det är arbetssätten som spelar roll.

Vi i vården har ju väldigt mycket kunskaper om diagnoser och behandling. Men patienten är den som bäst på sig själv och sin upplevelse. Vi i vården är resurser runt om denne och som kan stötta och coacha på vägen. Det kanske inte går att tillämpa det synsättet i alla situationer, men jag tror att det är en bra utgångspunkt. Som en annan deltagare på seminariet sa: ”Inga samtal om mig, utan mig”.  

Vilka är dina viktigaste erfarenheter från arbetet med personcentrerad vård på AVA 33?

Det vi har arbetat med är att samla in synpunkter från patienter, med hjälp av en enkät på surfplattor. Det är inget nytt arbetssätt i sig, men det ger oss en snabbare återkoppling och har gjort det lättare att visualisera resultaten. Vi har också gjort en del fördjupade intervjuer med patienter.

Vi ser att delaktighet är ett område där det finns utrymme för förbättring. Vi har börjat arbeta med att utveckla vården genom att involvera patienterna, men det finns mycket kvar att jobba med.  

Vad ser du som den största fördelen med ett personcentrerat arbetssätt?

Det blir en bättre vård. Om jag förstår vad du har för behov och förväntningar som person och som patient är det lättare att hjälpa till med det. Är det viktigt för dig att få ett stort eller ett litet plåster, eller är det hur plåstret sätts på, eller hur den som gör det beter sig?

Vi vet också att patientens förväntningar spelar stor roll för vårdtid och upplevt resultat i vården.

AVA är en avdelning för kort tids akutvård, och vi kan inte alltid hjälpa patienterna med alla deras hälsoproblem. När patienterna är tillräckligt friska skrivs de ut härifrån och kan sedan få fortsatt vård via primärvården. Om vi kan ha en dialog och skapa förståelse för personens behov och vad vi kan hjälpa till med på avdelningen skapar det bra förutsättningar för nöjda patienter.   

Vad ser du som det största hindret på vägen till ett personcentrerat arbetssätt?

Strukturer och tankesätt i vården. Det blir delvis en ny roll för oss som arbetar i den, och det tror jag kan ta lite tid att vänja oss vid. Vi är vana vid att vara de som kan och vet allt. Men patientens uppfattning om sin sjukdom, den kan vi inte. 

Här kan du läsa mer om seminariet den 6/10