2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Nya akutmottagningen har öppnat

I dag den 26 april öppnar nya akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus. Dubbelt så stora lokaler, som utformats utifrån patientflöden och moderna arbetssätt, ger plats för fler patienter och en mer patientsäker och effektiv vård.

Den nya akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus har kapacitet för att ta emot hundratusen patienter per år. Den tidigare mottagningen var dimensionerad för trettiofemtusen besök årligen, men har de senaste åren tagit emot mer än det dubbla.

 – Tjugotusen fler patienter varje år kan nu få vård på den nya akutmottagningen. Den är ett viktigt led i den utbyggnad av sjukvården som nu genomförs i länet, där akutsjukhus, närakuter, jourläkarbilar och husläkarmottagningar samverkar för att ge mer och närmare akutsjukvård till länets invånare, säger Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Fokus på patientsäkerhet och arbetsmiljö

Medarbetarna på akutmottagningen har varit delaktiga i utformningen av de nya lokalerna, så att de ska både passa nya moderna arbetssätt och skapa en bättre arbetsmiljö. Till exempel ska akutröntgen i anslutning till akuten bidra till effektivare arbete och kortare väntetid för patienterna.

– Äntligen! Ljusa, fräscha lokaler byggda efter våra arbetssätt och med utökade övervakningsmöjligheter skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet, och med det möjligheten att ge ännu bättre vård, säger Britta Wallgren, VD för Capio S:t Görans Sjukhus. 

Utbyggnad av akutsjukvården i länet

Akutmottagningen på S:t Görans sjukhus är den första stora satsningen på utbyggnad av akutsjukvården i länet, inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård. Utöver akutmottagningen och ambulanshallen planeras ytterligare om- och tillbyggnader på sjukhuset som ska öka kapaciteten med cirka 6 000 nya slutenvårdstillfällen per år. Även Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus kommer att få nya akutmottagningar med större kapacitet än i dag. 

Fakta om akutmottagningen

Den nya akutmottagningen är på 2 800 kvadratmeter, vilket är dubbelt så stor yta som den gamla akutmottagningen. Där finns 29 moderna övervakningsplatser, fyra akutrum samt 26 rum för bedömning och undersökning. I anslutning finns akutröntgen i 550 kvm nybyggda lokaler. Under 2017 färdigställs även en ny ambulanshall på cirka 600 kvadratmeter i anslutning till akutmottagningen, och då tillkommer ytterligare ett akutrum.

Akutmottagningens nya lokaler är placerade strax under tidigare akuten, se karta. Inriktning, specialiteter eller rutiner för mottagande på akutmottagningen ändras inte i samband med flytten till nya lokaler.

Första patient tas emot på den nya akutmottagningen den 26 april.