2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Mångreligiöst rum för stillhet invigt

I en gemensam ceremoni invigde i dag företrädare för 5 världsreligioner det nya rummet för stillhet och meditation, samt sjukhuskyrkans nya lokaler.

Efter att vår VD Britta Wallgren klippt invigningsbandet höll företrädarna för de olika religionerna ett kort tal vardera och överlämnade böcker och gåvor med religiös innebörd. Sjukhuspräst Anna Smille talade om sjukhuskyrkans uppdrag och betydelsen av rum och tid för eftertanke för vår existentiella hälsa.

Rummet för stillhet vänder sig till både troende av alla religioner och till icke troende.

Läs mer om det mångreligiösa rummet för stillhet (PDF)

Bilder från invigningen: