2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Måndag i Almedalen: Digitala verktyg involverar patienterna och utvecklar sjukvården

På måndagen 4 juli arrangerade Dagens Medicin Agenda och IC Quality ett seminarium om framtidens sjukvård i Almedalen. Sofia Palmquist, vice vd på Capio S:t Görans sjukhus, presenterade pågående initiativ och diskuterade lösningar och möjligheter med övriga paneldeltagare.


Namnet på seminariet var Vänta inte! Framtidens sjukvård är redan här, och det summerar samtalets utgångspunkt ganska väl. Framtiden är redan i här i form av att Sverige är ett land som ligger långt i framkant när det gäller digitalisering och digital mognad. Vi har verktygen, infrastrukturen och kunskapen som behövs – nu måste vi börja nyttja detta inom sjukvården på allvar.

Problemet är dock att digitala verktyg och system inom sjukvården snarare är ett arbetsmiljöproblem idag, som en paneldeltagarna formulerade sig. Till exempel i form av betungande administration, fler inloggningsuppgifter att hålla koll på och ständigt nya system att lära sig navigera i.

En lösning är att vi måste börja utveckla mer användarvänliga system och olika system måste kunna prata med varandra – så information kan skickas mellan till exempel olika journalsystem. Användaren – oavsett om det är medarbetaren eller patienten - måste stå i centrum.

Det talades också en hel del om att just patienten måste bli mer involverad. Digitalisering har gjort att konsumenter i allt större grad utför uppgifter som tidigare var en del av en tjänst – tex man bokar sin egen resa online eller checkar ut varor i självbetjäningssystemet i matbutiken. Hit behöver man också gå när det gäller sjukvården – att patienten får ökat ansvar och möjligheter för att kunna boka tider, dokumentera uppgifter och leta upp information.

Pågående initiativ på Capio S:t Görans sjukhus

Sofia Palmquist, vice vd på Capio S:t Görans sjukhus pratade på eventet om de initiativen som pågår på sjukhuset, bland annat:

  • Införandet av digitala förbättringstavlor. Istället för att som tidigare skriva förslag på förbättringar på post-it lappar och muntligen förmedla vidare feedback mellan avdelningar kan man nu istället dela den här typen av input digitalt. Dessutom på stora tavlor som alla kan se inom verksamheten. Detta ökar effektiviteten och snabbar på förändringar.
  • Ett pilotprojekt är inlett för att börja testa videomöten. Att låta läkare och patienter mötas virtuellt underlättar tillgängligheten och är ett bra sätt att öka effektiviteten inom sjukvården. Läs mer i denna artikel.
  • Det finns många sätt för patienten ge feedback på vården – allt från att prata med vårdpersonalen till att fylla i ett synpunktskort. Nu finns detta också digitalt i form av formulär som patienten direkt fyller i på en läsplatta. Återkopplingen blir omedelbar och verksamheten kan direkt ta in hur patienten upplevt vården och var det finns utrymme för förbättringar.

Alla de initiativen och projekten som pågår och är planerade på Capio S:t Görans Sjukhus utgår ifrån verksamhetens värderingar: att vara nyfikna och modiga och vilja testa nytt, att ständigt sträva efter att bli bättre och att utgå från patienter och medarbetare och lyssna på deras åsikter.

Genom att med hjälp av digitala verktyg i allt större grad involvera patienter och medarbetare bidrar vi tillsammans till en bättre sjukvård.

Övriga som deltog i debatten var Hans Winberg, generalsekreterare på Leading Health Care, Göran Modin, affärsområdeschef på Praktikertjänst, Johan Assarsson, vd på Inera, samt Peder Hofman-Bang och Hanna Emami, ICQuality. Seminariet modererades av Mikael Nestius, vd på Dagens Medicin.

Video från seminariet kan ses här

Capios hela agenda i Almedalen hittas här.