Kvalitetsredovisning för 2015

Varje år sedan 1994 har Capio S:t Görans Sjukhus har presenterat en årlig kvalitetsredovisning om våra resultat och arbetssätt - och hur det skiljer sig från vårdens traditionella arbetssätt. 

I kvalitetsredovisningen för 2015 fortsätter vi den traditionen. 

I redovisningen finner du resultat i Stockholms läns landstings (SLL) kvalitetsindikatorer, nationella kvalitetsregister och våra interna kvalitetsmätningar.

För samtliga kliniker, sektioner, enheter och specialistgrupper finns verksamhetsblad som beskriver kvalitetsarbetet under 2015 och hur vi tänker bli ännu bättre 2016.

Här hittar du hela kvalitetsredovisningen för 2015