2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

E-hälsa och nya arbetssätt på agendan i Almedalen

Digitaliseringen inom sjukvården och e-hälsa har varit väl diskuterade ämnen under Almedalsveckan 2016. På onsdagen anordnade Capio seminariet "Vår resa mot e-hälsa och nya arbetssätt – hur svårt kan det vara. Framgångar och frustrationer."

Med e-hälsa och nya arbetssätt kan vi förbättra både patientupplevelse och produktivitet i sjukvården. Samtidigt får man inte glömma att e-hälsa och digitalisering i sig inte är målen. Effekterna man vill uppnå är just att leverera en effektiv sjukvård av god kvalitet, hög tillgänglighet, nöjda och involverade patienter och medarbetare som trivs på jobbet. Digitaliseringen erbjuder verktygen för att nå dessa effekter. 

Seminariet inleddes med att Britta Wallgren, VD på Capio S:t Görans sjukhus visade tre filmer med pågående initiativ på sjukhuset och berättade om framgångar och frustrationer.

1177 Vårdguiden ökar patientens delaktighet

Capio S:t Görans sjukhus var tidigt ute med att koppla upp sig mot 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta innebär att patienten kan sköta en hel del av kontakten med sjukvården digitalt, exempelvis få information om remisser och beställa intyg, välja mottagningstider, förnya recept och ta del av sin journal.

Tjänsterna fungerar väl idag, men det finns ett informationsproblem. Många patienter är inte medvetna om vilka möjligheter som finns eller hur man hittar, loggar in och använder tjänsterna. Denna information måste i större utsträckning komma från sjukhuset.

1177 - Film

Pilotavdelningen för framtidens arbetssätt

På infektionssektionen på Capio S:t Görans sjukhus drivs ett pilotprojekt för att utveckla framtidens arbetssätt. Fokus ligger på ökad informationsöverföring och kommunikation mellan medarbetare och patienter. Nya rutiner för bedside-rapportering införs där man gör överföringen mellan arbetsteam inne hos patienterna. Patienten blir då mer delaktig i samtalen och får större inblick i sin egen vård. Vårdplaner kommer också att noteras på en surfplatta direkt vid mötet, något som ska underlätta administration och snabba på informationsöverföringen.                                 

Patienterna får också tillgång till surfplattor för att kunna fylla i synpunkter på vården. Detta ger oss omedelbar feedback för att ständigt kunna förbättra vården och patientupplevelsen. 

Det finns alltid utmaningar, nya arbetssätt kräver att medarbetarna är motiverade och delaktiga i förändringsresan. Hur får vi nya arbetssätt att slå igenom på bred skala?

Framtidens arbetssätt - Film

 

Videomöten ökar tillgängligheten

På Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus har man sedan förra året testat videomöten där läkare och patienter möts virtuellt. Kontakten sköts via säker inloggning på surfplatta eller mobil och patienten slipper åka in till sjukhuset för till exempel ett återbesök.

Patienterna har generellt varit positiva till denna typ av möten, men utmaningen är att få fler enheter med på banan. Det tar tid att ändra beteenden, vanor och rutiner. Även om tekniken finns på plats finns det en tröghet i att ändra arbetssättet när det gäller att ersätta det personliga mötet med andra former av kontakt.

 

Videomöten - Film

Panelen diskuterar möjligheter och frustrationer

Hur svårt ska det egentligen vara att införa nya arbetssätt och i större grad använda sig av ny teknik och digitaliseringens möjligheter?

Britta Wallgren förenades på scenen med en panel bestående av Göran Stiernstedt, Nationell utredare, Emma Spak, SYLF ordförande, Britt-Marie Odsvall, Vårdenhetschef på Capio S:t Görans sjukhus och Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa på SKL för att diskutera vidare kring e-hälsa och arbetssätt. Mikael Ohrling, Sjukvårdsdirektör SLSO, modererade diskussionen.

Panelen diskuterade några konkreta förslag:

  • Det måste finnas tid att lägga på förändringsarbete, helst schemalagd tid så det finns utrymme både för individen och för verksamheten att planera in arbetet.
  • Regelverken behöver reformeras. Finns en massa frågeställningar kring vad man får och inte får göra. Får man till exempel skicka sms till en patient, vilka hinder finns mot ökad digital kontakt?
  • Vi måste våga testa nya arbetssätt och våga misslyckas. Vi måste också uppmuntra och värna om de medarbetare som vågar och förmår vara i framkant och driva nya projekt.
  • Trösklarna för att involvera både medarbetarna och patienterna och göra dem mer delaktiga måste sänkas.
  • Patientkontakt är mer än bara personliga möten. Patienterna måste få avgöra hur och när och i vilken form man vill ha kontakt med sjukvården. Vårdgivarna behöver skaffa sig de verktyg och kanaler som patienterna vill använda sig av, oavsett om det handlar om videomöten, chatt, mail eller vad morgondagens teknik nu kommer föra med sig.

Det panelen återkom till, och något som diskuterats under de flesta vårddebatterna som Capio anordnat i Almedalen, är att det är patienternas behov som måste styra. Regelverk, kultur, invanda arbetssätt, förändringsrädsla, administration och byråkrati får inte stå i vägen för att bemöta patienternas behov och förväntningar på vården.