2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bröstcentrum öppnar lärandecentrum

Sedan en dryg vecka tillbaka finns ett lärandecentrum med informationsmaterial till bröstcancerpatienter i sjukhusets Huvudentré.

Lärandecentrumet vänder sig till patienter, anhöriga och andra intresserade. Där finns informationsmaterial om bröstcancer och det kommer framöver att användas för utbildning och information, och i nästa fas även som en mötesplats mellan patienter och medarbetare.

Under onsdagar i maj och juni kommer Cancerrådgivningen att finnas på plats i Lärandecentrum för att svara på frågor.

Ökad delaktighet målet

I samarbete med biblioteket erbjuds också viss litteratur och enklare datorsökning efter information.

– Målet är patienternas delaktighet, att patienterna är med i sin egen vård, berättar Maria Gränström, vårdenhetschef på Bröstcentrum och en av de ansvariga för Lärandecentrum. 

Gemensamt projekt för hälsa

Skapandet av lärandecentrum är ett pilotprojekt inom 4D-programmet, som är ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Syftet med programmet är på sikt att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet i vården för individen, samt bättre förutsättningar för samarbete mellan vård och forskning.

Under året kommer Lärandecentrum att utvecklas, utifrån besökarnas önskemål, och kommer också att kompletteras med ett virtuellt Lärandecentrum på sjukhusets hemsida.

Målet på sikt är att det ska finnas lärandecentrum i anknytning till alla Bröstcentrum i Stockholms län