2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bättre miljö för alla på nya akuten

Snart fyra månader efter att Capio S:t Görans nya akutmottagning öppnats börjar det nya bli vardag. För medarbetarna påverkar de nya lokalerna arbetsmiljön positivt. Men allra bäst är det för patienterna.

På bilderna ses, från vänster, Eva Lidberg, Henrik Järtun, Mattias Östberg och Annika Johansson samt Camilla Di Battista och Mattias Östberg.

Det finns större mottagningsrum och fler mottagningsrum.  Väggar mellan övervakningsrummen istället för draperier. Bättre utrymmen för anhöriga att vistas i. Ny modern utrustning. Bättre tillgänglighet mellan olika ytor och patienter som inte längre behöver flyttas runt. Ja, fördelarna är många.

De flesta av oss behöver sällan uppsöka akuten. Därför upplever de flesta patienter inte heller de stora skillnaderna mellan den gamla och den nya akuten på sjukhuset. Men det gör personalen. Flera medarbetare nämner just att arbetsmiljön är det som förändrats mest.

Större ytor ger lugnare intryck

– Framförallt är man inte lika trött när man går hem. Ljudnivån är lägre, säger Annika Johansson, ledningssjuksköterska på akutmottagningen.

– Sedan är det förstås roligt att få jobba i nya och fräscha lokaler. Här finns mer yta och det gör att arbetet inte upplevs lika stressigt även om vi har är lika mycket att göra som tidigare.

Gamla akuten som låg på våningen över den nya akuten byggdes för att ta emot trettiofemtusen besök årligen. De sista åren tog man dock emot över åttiotusen patienter per år och något behövde göras. De nya lokalerna är dubbelt så stora som de gamla och har kapacitet för hundratusen patienter per år.

Överblick och anpassad utformning

Från ledningssjuksköterskans disk nära entrén ser man ut över både reception, övervakningsrum och vårdlagens administrativa utrymmen via fönster och öppna ytor. Här har man överblick både över inkommande och inskrivna patienter.

Längre bort finns flera avskilda undersökningsrum och möjlighet till isolerad vård, vilket gör akutmottagningen väl rustad att ta emot utbrott av exempelvis kräksjuka eller andra smittsamma sjukdomar.

Även vårdpersonalens expeditioner är större än tidigare och ger bättre möjligheter att jobba administrativt med journaler.

Personalutrymmena är längre in i lokalen är uppskattade. Personalmatsalen är ett stort rum med fräsch inredning och en välkomnande grön soffa.  Medarbetarna har varit med hela vägen genom planeringen och beslutade om färgval och inredning av de nya lokalerna.