2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Besväras du av tennisarmbåge?

Just nu pågår en vetenskaplig studie på Capio S:t Görans Sjukhus av patienter med långvariga besvär med smärta på armbågens utsida, så kallad tennisarmbåge.

Studien innebär att deltagare lottas till behandling med antingen träningsprogram eller kirurgisk behandling med efterföljande träning. Målet med studien är att utvärdera hur den nya behandlingen med kirurgi förhåller sig till befintlig behandling med träning.

För att delta i studien ska du ha

  • Vara mellan 18-70
  • Haft besvär i minst 1 år
  • Ej vara rökare
  • Ej ha systemsjukdomar såsom diabetes, reumatism eller fibromyalgi
  • Förstå svenska i tal och skrift
  • Du ska också vara villig att delta i sjukgymnastisk och rehabilitering samt vara beredd till sjukskrivning 4-6 veckor efter operation om du har ett fysiskt tungt arbete.

Vill du delta i studien?

Om du önskar delta i studien och uppfyller kriterierna ovan är du välkommen att fylla i vår hälsoenkät och skicka in den per post till adressen som står i enkäten. Vi har av sekretesskäl inte möjlighet att ta emot enkäten via e-post.

Vi har ingen möjlighet att ge någon ersättning för deltagande i studien. Vid besöken hos oss betalar du sedvanlig avgift för vård som gäller i Stockholms läns landsting.

Patientinformation om studien

Hälsoenkät för deltagande

Ansvariga för studien:

Magnus Wadstein Lena Boman Ingela Lundström
Specialistläkare Ortopedi Leg fysioterapeut Leg arbetsterapeut
     

 

Ortopedkliniken
Capio S:t Görans sjukhus
Telefon 08-587 010 00
E-post  tennisarmbage@capiostgoran.se