Stark uppslutning från Capio S:t Göran på Patientsäkerhetsdagen 2015

Med åtta posters och två seminarium var Capio S:t Göran väl representerat på Stockholms Läns Landstings Patientsäkerhetsdag som i år hölls den 11-12 mars.

På patientsäkerhetsdagarna samlas medarbetare från alla vårdens professioner för att utbyta erfarenheter om hur vården kan bli säkrare och bättre.

Från Capio S:t Göran deltog vi med följande material: