2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Stark uppslutning från Capio S:t Göran på Patientsäkerhetsdagen 2015

Med åtta posters och två seminarium var Capio S:t Göran väl representerat på Stockholms Läns Landstings Patientsäkerhetsdag som i år hölls den 11-12 mars.

På patientsäkerhetsdagarna samlas medarbetare från alla vårdens professioner för att utbyta erfarenheter om hur vården kan bli säkrare och bättre.

Från Capio S:t Göran deltog vi med följande material: