Smärtrehabiliteringen har flyttat

Från den 20/4 finns Smärtrehabiliteringen i nya lokaler på Drottningsholmsvägen 30 (precis vid korsningen Drottningholmsvägen/Mariebergsgatan)

Se karta för utskrift