Problem med mobiltelefonin

2018-08-16, 15:36

Just nu har vi problem med vårt mobiltelefonisystem på sjukhuset. Det gör att det kan vara svårt att komma fram till våra mottagningar på telefon. 

Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt det besvär det orsakar er.

Smärtrehabiliteringen har flyttat

Från den 20/4 finns Smärtrehabiliteringen i nya lokaler på Drottningsholmsvägen 30 (precis vid korsningen Drottningholmsvägen/Mariebergsgatan)

Se karta för utskrift