2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smärtrehabiliteringen har flyttat

Från den 20/4 finns Smärtrehabiliteringen i nya lokaler på Drottningsholmsvägen 30 (precis vid korsningen Drottningholmsvägen/Mariebergsgatan)

Se karta för utskrift