2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patientsäkerhetsberättelse för 2014

I sjukhusets patientsäkerhetsberättelse beskrivs hur Capio S:t Görans sjukhus systematiskt arbetar för en god patientsäkerhet, hur vi hanterar avvikande händelser och hur vi vår organisation för att ta emot synpunkter och klagomål ser ut.

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs också hur sjukhusets strategi och verktyg för förbättringsarbete ser ut. Du kan även läsa ett antal exempel på övergripande patientsäkerhetsarbete som sker eller planeras genomföras under 2015.

Du kan läsa mer om sjukhusets övergripande patientsäkerhetsarbete på våra sidor om Kvalitet & Patientsäkerhet.