2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Patientens ansvar och delaktighet i fokus när Pete Moore talade om "Pain Toolkit"

Tisdagen den 31/3 hade sjukhuset besök av Pete Moore, den brittiske smärtpatienten som blivit föreläsare och utbildare inom smärta med sitt ”Pain Toolkit”. På två föreläsningar i Hörsalen berättade han för vårdpersonal och för patienter om sin resa och om de verktyg som finns för att leva med, och hantera sina smärta.

Utgångspunkten i föreläsningen var att patienter med smärtproblematik måste gå från att vara ”health-shoppers” till att vara aktiva i och ta ansvar för att hantera sin smärta och sin livssituation.

Ett viktigt budskap i Petes föreläsning var även att bestående smärta bara är ”toppen på isberget” i en svår livssituation där följdproblem som stress, trötthet, brist på aktivitet och depression ofta följer på – och i sin tur förstärker smärtproblematiken. Många av dessa faktorer kan och måste patienten själv hantera, med stöd från sitt vårdteam. Pete Moore talade också om smärtans ”onda cirkel” och hur den kan brytas.

I slutänden handlar det om att patienter måste vara delaktiga och engagerade i sin egen vård.

För mer information se http://www.paintoolkit.org/

Se intervju med Pete Moore

Efter föreläsningen berättade Pete i en kort intervju om sin bakgrund som smärtpatient och gav råd till patienter och vårdpersonal om förhållningssätt till smärta och smärtbehandling. Längd 5:57 min.

 

{StreamioPlayer}