Minskat antal parkeringsplatser på grund av ombyggnad

På grund av ombyggnaden av sjukhusets akutmottagning är antalet besöksparkeringsplatser utanför huvudentrén tillfälligt minskat. Tillfälliga parkeringsplatser för besökare finns på flera platser på sjukhusområdet.

För mer information om ombyggnaden och karta över tillgängliga parkeringsplatser se vår fastighetsägare Locums hemsida.