2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Minskat antal parkeringsplatser på grund av ombyggnad

På grund av ombyggnaden av sjukhusets akutmottagning är antalet besöksparkeringsplatser utanför huvudentrén tillfälligt minskat. Tillfälliga parkeringsplatser för besökare finns på flera platser på sjukhusområdet.

För mer information om ombyggnaden och karta över tillgängliga parkeringsplatser se vår fastighetsägare Locums hemsida.