Mina Vårdkontakter blir ”1177 Vårdguidens e-tjänster”

Under hösten 2015 kommer Mina Vårdkontakter att byta namn till ”1177 Vårdguidens e-tjänster”. Tjänsterna kommer att fungera som tidigare, men namnet och den separata logotypen för Mina vårdkontakter ska fasas ut under året.

Målet är att göra det lättare och tydligare för patienterna när de hittar alla information och tjänster från vården samlat hos 1177 Vårdguiden. Förhoppningsvis ska fler upptäcka och använda e-tjänsterna.

På sjukhuset har arbetet börjat med att uppdatera externwebb, intranät och informationsmaterial med mera. Målet är att det ska vara klart innan årsskiftet.