2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Läs din journal i Mina vårdkontakter

Från och med den 3 februari 2015 har du som patient möjlighet att läsa de journalanteckningar som förs inom öppenvården här på Capio S:t Görans sjukhus. Detta är en del av sjukvårdens vision om att du som patient ska få större delaktighet i din egen vård

Du har möjlighet att exempelvis ta del av mottagningsbesök, telefonkontakter och utlåtanden från endoskopiska undersökningar. Du kan endast läsa anteckningar som skapats från och med den 3 februari i år och som har signerats (godkänts) av ansvarig vårdpersonal. Tidigare journalanteckningar kommer inte att visas, för att ta del av dessa hänvisar vi till sjukhusets journalarkiv.
 
För att kunna läsa din journal krävs att du har fyllt 18 år och har någon form av internetuppkoppling via dator, mobil eller surfplatta. Du måste också ha ett konto i Mina vårdkontakter  för att ta del av denna tjänst. Ett konto skapar du via www.1177.se Vårdguiden. Där hittar du information om hur du praktiskt går till väga för att skapa ett konto och läsa mer om fler tjänster som finns att ta del av.

 Observera att din journal endast kommer att vara läsbar när du själv aktivt väljer att använda tjänsten. Informationen är skyddad (krypterad), den lagras inte i Mina vårdkontakter och du kan själv välja bort denna funktion om du inte önskar läsa journalinformationen. Det är endast du som patient som kan läsa din journal i Mina vårdkontakter.