2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kortast väntetid till läkare på Capio S:t Görans akutmottagning

I genomsnitt får en patient på Capio S:t Görans akutmottagning vänta 28 minuter innan denne träffar en läkare. Det är kortast i Sverige, visar Socialstyrelsens årliga uppföljning av väntetider och patientflöden vid sjukhusens akutmottagningar.

Även vad gäller total vistelsetid placerar sig akuten på Capio S:t Göran väl jämfört med de större akutmottagningarna i landet (4:e kortast tid bland akutmottagningar med mer än 50 000 besök per år), och i Stockholm (kortast av sjukhus i länets inre delar). För patienter över 80 år, som är en prioriterad målgrupp, ser fördelningen ut på ett liknande sätt.

Tillsammans för kortare handläggningstid

– Detta är resultatet av personalens fantastiska arbete. Genom att arbeta tillsammans med ständiga förbättringar, och mot ett tydligt mål, lyckas vi förkorta handläggningstiden för våra patienter, säger Britta Wallgren, VD för Capio S:t Görans Sjukhus.  

Uppföljningen, som gjordes med en enkät under våren 2015, visar att den genomsnittliga väntetiden på akutmottagningarna har ökat något jämfört med 2014. Skillnaderna i tid till läkare och total vistelsetid är fortsatt stora mellan akutmottagningarna, även mellan mottagningar av jämförbar storlek och uppdrag. 

Läkarledd triage en effektiv metod

I SoS undersökning framhålls också att flera nationella rapporter har påvisat att en läkarledd triagering av patienten, vilket är den metod som används på CStG, ”minskar vistelsetider och beläggning vilket kanske kan vara den mest effektiva metoden att minska beläggningen på akutmottagningarna”.

Läs rapporten här