2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Inbjudan till symposium: Global kirurgi under "Kirurgins År" 2015

År 2015 har kommit att kallas ”Kirurgins år”. Världshälsoorganisationen WHO lyfter nu fram kirurgi som en självklar del av global hälsa och tidskriften Lancets nyligen publicerade rapport visade att 5 miljarder människor saknar tillgång till kirurgisk sjukvård. Rapporten visar hur kirurgisk sjukvård skall stärkas globalt till år 2030.

Men vad betyder detta för svensk kirurgi, svensk kirurgisk forskning och svenskt hälsobistånd till låginkomstländer?

Detta är ämnet för första internationella mötet om global kirurgi i Sverige, som hålls den 18 september 2015. Vid mötet kommer ett skandinaviskt nätverk för aktörer inom global kirurgi bildas.

Läkare, sjuksköterskor, forskare, studenter och andra intresserade är varmt välkomna till en dag med spännande föreläsningar och tankeväckande diskussioner.

Tid:18/9 2015, kl 07:30 - 16:30

Plats: Hörsalen, Capio S:t Görans sjukhus, S:t Göransplan 1, ­Stockholm

Mer information och anmälan