2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bröstcentrum får utökat ansvar i vårdkedjan

Från den 1/1 2016 gäller en ny organisation för bröstcancervården i Stockholm där tre Bröstcentrum, varav ett på Capio S:t Görans Sjukhus, får ett helhetsansvar för patientens väg från diagnos till genomförd behandling och rehabilitering.

Det innebär att Bröstcentrum Capio S:t Göran utökas med en onkologisk mottagning och en onkologisk dagvårdsavdelning, där medicinsk onkologisk behandling (cytostatika) kan ges.  

En annan förändring är att Mammografiavdelningen på sjukhuset, som tidigare drivits av Unilabs, från den 1/1 drivs i Capio S:t Görans regi. Bröstcentrum får också ett utökat ansvar för forskning och utveckling. 

För dig som patient kommer vården i dessa verksamheter att fortsätta som tidigare. Vår förhoppning är att förändringen gör att du kan få en större del av din vård samlat här på sjukhuset.

Sedan tidigare har vi även en bröstmottagning och mammografimottagning vid BröstCentrum City, Drottninggatan, i samarbete med Praktikertjänst Röntgen. Detta samarbete fortsätter och fördjupas.

För mer information och kontaktuppgifter se Bröstcentrums sida.

Om du vill läsa mer den förändrade organisationen för bröstcancervården, se 1177 Vårdguiden.