2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avstängning av parkeringsplatser vid Huvudentrén

På grund av byggarbeten för en utökad akutmottagning på sjukhuset är en del av besöksparkering vid Huvudentrén tillfälligt avstängd.

För att ersätta dessa finns i stället extra parkeringsplatser på andra delar av sjukhusområdet, följ skyltning vid infarten.

Se karta över parkeringsplatser hos vår fastighetsägare Locum