Vårdval skapar förändring inom smärtrehabilitering

I veckan fick smärtrehabiliteringen sin auktorisation inom nya vårdvalet "Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom".


Avtalet gäller från och med 1 oktober 2014 då Stockholms läns landsting (SLL) inför vårdval för "Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom". Det innebär nya krav - men också nya möjligheter - för Smärtrehabiliteringen på sjukhuset. Avtalet är giltigt i fyra år och förfaller 30 september 2018, då Smärtkliniken har möjlighet att göra en ny ansökan.

Huvudkravet för att bli godkänd som vårdgivare i det nya vårdvalet är att arbeta i team med olika professioner som samarbetar kring patientens rehabilitering.