Problem med mobiltelefonin

2018-08-16, 15:36

Just nu har vi problem med vårt mobiltelefonisystem på sjukhuset. Det gör att det kan vara svårt att komma fram till våra mottagningar på telefon. 

Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt det besvär det orsakar er.

Vårdval skapar förändring inom smärtrehabilitering

I veckan fick smärtrehabiliteringen sin auktorisation inom nya vårdvalet "Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom".


Avtalet gäller från och med 1 oktober 2014 då Stockholms läns landsting (SLL) inför vårdval för "Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom". Det innebär nya krav - men också nya möjligheter - för Smärtrehabiliteringen på sjukhuset. Avtalet är giltigt i fyra år och förfaller 30 september 2018, då Smärtkliniken har möjlighet att göra en ny ansökan.

Huvudkravet för att bli godkänd som vårdgivare i det nya vårdvalet är att arbeta i team med olika professioner som samarbetar kring patientens rehabilitering.