Preoperativa mottagningen har flyttat till plan 1

Från och med i dag den 3/2 finns sjukhusets preoperativa mottagning på plan 1 vid Hiss A.

Mottagningen har tidigare legat på plan 01 (d.v.s. -1 under marknivå) vid Hiss A, men det utrymmet ska nu användas för att ge plats till sjukhusets nya akutmottagning.