2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Preoperativa mottagningen har flyttat till plan 1

Från och med i dag den 3/2 finns sjukhusets preoperativa mottagning på plan 1 vid Hiss A.

Mottagningen har tidigare legat på plan 01 (d.v.s. -1 under marknivå) vid Hiss A, men det utrymmet ska nu användas för att ge plats till sjukhusets nya akutmottagning.